Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

 

За проекта

Подобряването на качеството на живот значи профилактика на значими заболявания, имащи отношение към продължителността на живота, класифициране на заболяванията с висок риск за смъртност и насочване на усилията за ранна диагностика, профилактика и лечение, стабилизиране на вече нарушеното здраве и осигуряване добри медицински грижи и облекчаване на протичането на заболяването.

Този проект, финансиран със средства от японска безвъзмездна помощ, има за цел да повиши качеството на живот чрез повишаване качеството на медицинските услуги.

Клиниката по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, Медицински факултет София е един от центровете в страната за въвеждане на нови съвременни методи на лечение при рискови новородени и обучение на специалисти в областта на интензивната неонатална медицина от цялата страна.

Виж повече