Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

За нас

Клиниката по Неонатология в “Майчин дом” е най-голямата за новородени в страната. Тя е разположена на три етажа. На 7-ми и 12-ти се намира физиологично отделение с 65 легла, а на осмия етаж е интензивно отделение с 35 легла.

Клиниката разполага с най-съвременна апаратура, използвана в неонатологията: апарати за вентилация с режими за осцилаторна вентилация, съвременни кувьози с възможности за отлично наблюдение и надежно контролиране на поддавания кислород, монитори и пулсоксиметри за контролиране на жизненоважните функции на бебето, фотолампи за интензивна фототерапия при лечение на тежка жълтеница, инфузионни помпи за вливания на хранителни субсдтанции при деца, които не се хранят, най-съвременнен ехографски апарат, подвижен рентгенов апарат и др.

Основни дейности на клиниката по Неонатология са:

  • първична реанимация при рискови новородени в родилна зала
  • осигуряване на отлични медицински грижи на здравите новородени,
  • провеждането на интензивна терапия и интензивни грижи при рисковите новородени, родени с ниско и екстремно ниско тегло. (под 2000 гр.) с рутинно приложение на сърфактант.
  • грижи и лечение на деца на майки със заболявания свързани с бременността и хронични заболявания съществуващи преди бременността(кръвногрупова несъвместимост, диабет, бъбречни заболявания и др.).- обменни кръвопреливания, интензивна фототерапия
  • прилагането на съвременни методи, нови схеми за лечение и нова техника съобразена с изискванията при рисковите новородени
  • осигуряване на непрекъснат диагностично-лечебен процес-очен скрининг при недоносените за ранно откриване и лечение на ретинопатията на недоносените
  • късно проследяване на рисковите новородени до 1 годишна възраст-неврологични прегледи, консултации за хранене, ваксини, трансфонтаниални ехографии и др.
  • профилактика на респиратор-синцитиалната вирусна инфекция с приложение на Synadis при недоносени с много ниско тегло при раждането.
  • трансфонтаниална ехография

В клиниката по неонатология работят високо квалифицирани кадри- висш и среден персонал, владеещ техниката на първичната реанимация и всички възможни манипулации, използвани в неонатологията.

Тук работят петнайсет лекари. Двама са доктори по медицина и са доценти Всички лекари са със специалност по педиатрия, а осем с втора специалност по неонатология.

Лекари и акушерки редовно участват в национални и международни научни форуми, вземайки активно участие със съобщения и научни разработки.

Акушерките имат курсове за допълнителна квалификация в областта на интензивната неонатология.

Към клиниката по неонатология има разкрит кабинет за обучение на майки за кърмене по програма на СЗО и УНИЦЕФ.

Началник клиника: проф. д-р Боряна Слънчева, дм

Отделение „ИНТЕЗИВНИ ГРИЖИ”

Началник : гл.ас. д-р Лилия Вакрилова, дм

гл. ас. д-р Нина Яръкова

гл. ас. д-р Здравка Емилова

д-р Станислава Хитрова, асистент

д-р Даниела Горанова, ординатор

д-р Виктория Методиева, ординатор

Румяна Савова- старша акушерка  

Отделение „Физиологично”

Началник : гл.ас. д-р Таня Праматарова, дм

доц. д-р Нели Жекова, дм

гл.ас. д-р Анета Попиванова

д-р Румяна Шишкова, ординатор

д-р Добринка Енчева.ординатор

д-р Гергана Петрова, ординатор

Цветанка Атанасова – старша акушерка  

 

Клиниката по Неонатология е високоспециализирано звено с важни медицински и социални функции в структурата на СБАЛАГ „Майчин дом”. Всичко това гарантира запазване здравето на новородените и им осигурява добро качество на живот.